Vad tycker ni?

Läs citaten nedan och reflektera över dem tillsammans.
Hur ser arbetet ut i er/era kommuner? Har ni någon samordnare för ANDT-arbetet? 

- Det är viktigt att få till en samverkan mellan polis, socialtjänst, vård och skola – och ANDT-samordnaren i kommunen. Finns det inte någon som har det ansvaret i kommunen så är vi utelämnade till att det måste finnas någon annan som engagerar sig, även om den inte har frågan på sitt bord.

Lennart, narkotikapolis

- Generellt behövs en större kunskap och förståelse bland våra politiker för hur ekonomiskt det faktiskt är att arbeta förebyggande.

Anja, kommunsamordnare

Nästa sida:

Dags för fördjupning