Tobaksanvändning

Cigarettkonsumtionen har sjunkit rejält de senaste decennierna och idag röker kvinnor och män i ungefär lika stor utsträckning, även om rökning ökat något bland unga tjejer.

När det gäller snus är det dock väsentligt högre konsumtion bland män. Snusning ökade under 1990-talet och fram till mitten på 2010-talet och har sedan legat på en ganska stabil nivå, även om det har skett en viss ökning bland de förhållandevis få kvinnor som snusar. 

När svenska rökare och snusare summeras hamnar gruppen tobaksanvändare nära den genomsnittliga nivån av tobaksanvändning i EU. Mot trenden går användningen av e-cigaretter som de senaste åren ökat bland skolelever. År 2014 svarade 23 % av eleverna i årskurs 9 och 24 % av gymnasieeleverna att de testat e-cigaretter. År 2019 var motsvarande andelar 33 % respektive 37 %.

Nästa sida:

Tobaksskador och dödlighet