Narkotikaskador och dödlighet

Det talas mycket om Sveriges höga narkotika-dödlighet och det stämmer att vi har en hög dödlighet, däremot är det svårt att göra jämförelser med andra länder då dödlighet registreras på olika sätt och länder använder sig av skilda mätmetoder.

Dödsfallen i Sverige steg från år 2006 fram till år 2015, men har sedan sjunkit något. Det är dock bara bland män, inte bland kvinnor, som dödstalen gått ner.

Ökningen av dödsfall från 2006 och framåt beror till stor del på metodförändringar som gör att man identifierar fler dödsfall med narkotikaförekomst. Även borträknat dessa så är det dock en reell ökning. 

Ibland ligger allt fokus i narkotikadebatten på dödsfall och det är då lätt att glömma övriga skador och lidande som orsakas av narkotikakonsumtion. Det kan handla om kognitiva förändringar, inte minst hos unga, där hjärnan är under utveckling och extra sårbar. Det handlar också om beroende, rattonykterhet, våldsbrott och en ökad risk för psykoser och schizofreni.

Både både alkohol- och narkotikaanvändning påverkar också i hög grad familj, barn och närstående.

Nästa sida:

Narkotikapolitik