Narkotikakonsumtion

Bland unga har narkotikaanvändningen de senaste 10 åren legat på en i stort sett oförändrad nivå, som syns på CAN:s diagram. Att konsumtionen ändå har ökat något beror främst på att de som använder cannabis gör det mer frekvent. Bland vuxna har den största ökningen, framför allt när det gäller cannabis, skett i åldern 30-44 år.

Sverige ligger dock fortfarande på en låg narkotikakonsumtion i jämförelse med andra länder i Europa Jämför vi med de länder och delstater i Nordamerika som legaliserat cannabis, så har vi en mycket lägre konsumtion bland både ungdomar och vuxna.

Totalt har ca 3 % av den svenska befolkningen använt cannabis det senaste året. Räknar man in all narkotika, inklusive icke-föreskriven användning av narkotikaklassade läkemedel, så ligger siffran på ca 9 %.

CAN presenterade i februari 2021 en ny rapport om skillnader i narkotikaanvändning mellan olika socioekonomiska grupper, vilken visade att gruppen med lägre utbildning använder narkotika tre gånger så ofta som gruppen med högre utbildning. Se forskaren Mats Ramstedt sammanfatta rapporten här (1:48 min) eller se CAN:s längre presentation av rapportens resultat här (32 min). 

Prata om det ni läst och hört. Vill ni så kan ni använda er av frågorna nedan:

  • Överensstämmer det ni nyss läst om konsumtionen med den bild ni hade innan? (Tänk på att siffrorna visar snittet för hela landet.)
  • Vad tror ni det är som styr vår bild av situationen?
  • Hur påverkar faktorer som var i landet vi bor, den mediala rapporteringen eller sociala kanaler?
Nästa sida:

Narkotikaskador och dödlighet