Fördjupning tobak

På Tobaksfaktas hemsida finns många bra rapporter och faktablad där ni kan fördjupa er i aktuella tobaksfrågor. Där kan ni bland annat läsa om:

Om nya produkter med tobak och nikotin
Tobaksindustrin lanserar kontinuerligt nya nikotinprodukter, både med och utan tobak. Produktutveckling och marknadsföring sker i högt tempo, och myndigheterna har svårt att hinna reglera de nya produkterna. Tobaksföretagen marknadsför dem som mindre skadliga än vanliga cigaretter. Men den vetenskapliga kunskapen om de nya tobaksprodukterna är fortfarande låg, och de långsiktiga hälsoeffekterna okända.

Här hittar ni fler rapporter, filmer och foldrar kring tobak: https://tobaksfakta.se/faktamaterial/

Ladda ner foldern här

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
Stödet för ett rökfritt Sverige växer. Fler och fler myndigheter, organisationer och företag ställer sig bakom förslaget. Få med fler aktörer att stödja satsningen.

Mer information finns här.

Här hittar ni fler rapporter, filmer och foldrar kring tobak: https://tobaksfakta.se/faktamaterial/

Nästa sida:

Träff 3: Det här borde göras.