Fördjupning narkotika

Det finns många aktuella narkotikapolitiska frågor. Vill ni, så kan ni här fördjupa er i tre aktuella områden; avkriminalisering, "medicinsk cannabis" och vård och behandling (som en del av er träff eller själva, inför nästa träff).

Nedan finns länkar till webbinarier, men vill ni hellre läsa om frågorna eller lyssna på dem som poddavsnitt så hittar ni dem i olika format här.

Avkriminalisering
Att avkriminalisera kan betyda både att man tar bort ett förbud eller att man väljer att ha kvar förbudet men tar bort straffet. Oftast innebär det att samhällets reaktion flyttas från det juridiska systemet till det civila, det vill säga det är inte kriminaliserat, men det finns fortfarande någon form av reaktion från samhället. Om man tittar närmare på de länder i Europa som säger sig ha avkriminaliserat så tolkar de dock begreppet ganska olika.

Lyssna på Peter Moilanen, NPC, som reder ut begreppen kring avkriminalisering och legalisering här.

 

 

Ett land som i narkotikadebatten lyfts som ett lyckat exempel är Portugal och de positiva förändringarna tillskrivs ofta landets avkriminalisering. Men vad är det egentligen Portugal genomfört - och vilka resultat har det gett?

Pierre Andersson beskriver den rapport han skrivit om Portugals narkotikapolitik. Avslutningsvis ger fyra riksdagsledamöter sina kommentarer på rapportens slutsatser. Lyssna här.

Vill du få en superkort sammanfattning av Pierres rapport? Här ger han tre medskick på tre minuter. Lyssna här.
 

Rapporter, PM och poddavsnitt om avkriminalisering hittar ni här.

"Medicinsk cannabis"
Ett annat begrepp som ofta förekommer i debatten är "medicinsk cannabis" - men vad betyder det egentligen? Hur används begreppet? Och ska det ens användas?

Lyssna på Sara Heine, NPC, som beskriver begreppet "medicinsk cannabis" och CBD här.

Vård och behandling
En ständigt återkommande fråga i den narkotikapolitiska debatten är vikten av vård och behandling och behovet av att satsa mer på beroendevård. Men hur ser det egentligen ut idag? Söker sig personer i behov till vården? Och var ligger utmaningarna?

Peter Moilanen, NPC, gör en övergripande beskrivning av dagens vård och behandling av narkotika här.

Nästa sida:

Tobaksanvändning