Dags för fördjupning

På följande sidor fördjupar vi oss i hur konsumtionen, skadeläget och politiken ser ut vad gäller alkohol, narkotika och tobak.

Beroende på hur mycket ni väljer att diskutera kring varje område så tror vi att det är lagom att ta ett av dessa tre områden denna träff och vill ni fördjupa er i fler områden så kan ni lägga till ytterligare en eller två träffar.

Nästa sida:

ANT: Sjukdomsbördan