Alkoholskador och dödlighet

Om man tittar på samtliga alkoholspecifika dödsfall, vilket inkluderar alla dödsfall med diagnoser där alkohol uttryckligen nämns som underliggande och/eller bidragande dödsorsak, uppgår antalet till 2100 dödsfall år 2022, vilket motsvarar 25 dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre.

Skärmavbild 2023-10-27 kl. 07.46.15.png

Enligt Folkhälsomyndigheten är dödligheten bland män mer än tre gånger högre än bland kvinnor. Dödligheten har de senaste åren minskat bland män, medan den varit relativt oförändrad bland kvinnor.

Enligt CAN:s undersökning Vanor och konsekvenser (2021) är det även fler män än kvinnor som har ett alkoholberoende. Totalt är det omkring 4 procent (ca 300 000 individer) av Sveriges vuxna befolkning som har ett alkoholberoende.

När det gäller skador och sjukdomar så ökar alkoholkonsumtion risken för främst icke smittsamma sjukdomar, som beroendesyndrom, blodtrycks-, lever- och cancersjukdomar. Vad gäller alkoholrelaterade skador är de framförallt kopplade till våld, rattonykterhet och självmord.

Nästa sida:

Alkoholpolitik