Alkoholpolitik

Eftersom alkoholens skadeverkningar drabbar många olika områden finns det både internationella och nationella åtgärder för att minska skadorna.

Här beskriver Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, de främsta grunderna i den svenska alkoholpolitiken. 

Fundera på om det är något av den information, argument eller åtgärder som Irma lyfter i filmen, som ni kan använda er av i ert påverkansarbete på lokal eller regional nivå.

Nästa sida:

Fördjupning alkohol