Träff 2. Hur ser situationen ut?

Gör först en gemensam tillbakablick. Vid förra träffen pratade ni om varför skuggstrategin tagits fram och hur ansvaret kring ANDT-arbetet är fördelat på olika nivåer och myndigheter i samhället.

- Har ni några funderingar kring det ni pratade om sist som ni vill lyfta innan ni går vidare?

Nästa sida:

ANDTS-politiken