Till nästa träff

Den här träffen har ni pratat om varför skuggstrategin tagits fram och kort om vilka ansvarsområden som finns på olika nivåer. Nästa träff kommer ni att få fördjupa er i ett eller flera områden; alkohol, narkotika och/eller tobak.

Träffarna efter det ligger fokus på vilka insatser som kan genomföras på regional och lokal nivå för att stärka arbetet och ta fram er egen plan för att påverka i frågorna.

Inför det är det bra att ha koll på hur arbetet ser ut i er/era kommuner idag. Kanske har ni en samordnare på kommunen för ANDT-arbetet eller en annan person som kan ge en bild av hur kommunen arbetar med förebyggande insatser, tidig upptäckt, samverkan med skola, socialtjänst och polis, öppenvård och tillsyn?

Till nästa träff kan det vara bra att kort att känna till vilka insatser som pågår idag, för att sedan fundera på vad som kan behöva stärkas eller läggas till.

Nästa sida:

Träff 2. Hur ser situationen ut?