Skuggstrategin

Inför arbetet med en ny nationell strategi arbetade en rad organisationer och även forskare fram en ”skuggstrategi”. I den finns information kring både alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar – utifrån forskning, sjukdomsbörda, politik och förslag på insatser.

Skuggstrategin är upplagd som ett förslag på en nationell strategi, med förslag på sju långsiktiga mål och insatser för att uppnå målen.

De målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns och förslagen på insatser kan ni använda för att påverka de regionala och kommunala strategier och planer som nu ska tas fram kopplat till den nya nationella strategin. 

Långsiktigt mål 1: Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol, tobak och spel ska minska. 

Långsiktigt mål 2: Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel. 

Långsiktigt mål 3: Antalet barn, unga och unga vuxna som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar med alkohol eller tobak ska minska. 

Långsiktigt mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak, eller spel ska minska. 

Långsiktigt mål 5: Antalet personer med missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel ska minska. 

Långsiktigt mål 6: Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel ska minska. 

Långsiktigt mål 7: Sverige ska bidra till en folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDTS inom EU, WHO och inom andra internationella sammanhang.

 

I det här materialet kommer vi att ha ett särskilt fokus på mål 1-5.

Nästa sida:

Håkan Leifman om skuggstrategin