Fler material

Är ni sugna på mer? Studieförbundet NBV har många material kring alkohol- och narkotikafrågor. Här är några av dem:

Droghandboken - guide för föräldrar och andra nyfikna
Ett studiematerial för föräldrar, lärare och andra vuxna i ungas närhet som vill få mer kunskap om narkotikafrågor och möjlighet att prata och diskutera med andra. Materialet utgår från boken Droghandboken av Erik Leijonmarck.

 

Ladda ner informationsblad
Se en presentation av materialet
Starta en studiecirkel

8 myter om cannabis
Studiecirkeln "8 myter om cannabis" är upplagd på tre träffar och finns även som digital cirkel.

 

 

Läs mer och starta en studiecirkel

Effekter av lågdoskonsumtion av alkohol 
Studiematerial utifrån rapporten Lågdoskonsumtion av alkohol

 

 

 

Läs mer och starta en studiecirkel

Alkohol och våld
Vilka samband finns det mellan alkohol och våld? Hur ser våld ut ur ett globalt perspektiv? Studiematerial utifrån rapporten Alkohol och våld

 

Läs mer och starta en studiecirkel

 

Om alkohol, hälsa och social hållbarhet 
Det finns ett samband mellan våra vanor, vårt beteende och hur vi ser på alkoholen som samhällsproblem. Ett studiematerial med syfte att nyansera bilden och göra alkoholfrågan till en kommunal angelägenhet.

 

Läs mer och starta en studiecirkel

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
Av alla livsstilsval vi gör i samband med en graviditet finns det inget som har större betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling än valen vi gör kring alkohol. Studiecirkel utifrån rapporten Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa.


Läs mer och starta en studiecirkel

Alkohol och cancer
Få svenskar känner till kopplingen mellan alkohol och cancer. Vi hamnar faktiskt på en sistaplats sett till hela EU. Studiecirkel utifrån rapporten Alkohol och cancer

 

 

Läs mer och starta en studiecirkel

Alkoholens andrahandsskador
Studiematerial utifrån rapporten Alkoholens andrahandsskador. Ett oanvänt begrepp som syftar till de skador som kan drabba samhälle och individer kring den/de som dricker alkohol.

Läs mer och starta en studiecirkel

Alkohol och äldre
Alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, har ökat bland äldre i Sverige. Att förebygga sjukdomar och skador, även alkoholrelaterade, är därför av stor vikt för alla som riskerar att drabbas, samt för hälso- och sjukvården.

Läs mer och starta en studiecirkel

Ingen ska dö av rattfylleri
Materialet ger dig möjlighet att själv engagera dig i denna viktiga fråga. Genom ett personligt engagemang kan du få folk i din närmaste omgivning att avstå alkohol för att på det sättet göra trafikmiljön säker och trygg. 

 

Läs mer och starta en studiecirkel

- Har du frågor? Kontakta NBVs regionkontor där du bor. Du hittar kontaktuppgifter här.

Nästa sida:

Avslutning