Få koll på läget och verktyg till förändring!

ANT

Varför finns det ett alkoholmonopol? Ökar eller minskar narkotikakonsumtionen i Sverige? Vad kan man göra för att färre ungdomar ska börja röka och vem bestämmer egentligen vad i alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor? Genom studiematerialet Nu gör vi skillnad! får ni både koll på läget, chans att diskutera bra insatser – och verktyg att förändra!

Vi har tagit fram ett studiematerial för er som själva eller i en förening vill lära er mer om alkohol, narkotika och tobak och framförallt vill påverka i frågorna lokalt och regionalt.

Studiecirkelns upplägg
Materialet är upplagt så att deltagarna läser texter och frågor tillsammans. Det är alltså inte tänkt som en handledning endast till studiecirkelledaren. Däremot är det viktigt att studiecirkelledaren gått igenom materialet i förväg och avvägt innehåll, frågor och tidsåtgång utifrån cirkelns deltagare.

Materialet är indelat i fem träffar. Under träff 2 finns fördjupningar kring alkohol, narkotika och tobak. Väljer ni att fördjupa er i alla tre områden så behöver ni lägga till ytterligare 1-2 träffar.

För att genomföra studiecirkeln måste ni ha minst fyra träffar.

Varje träff passar bra för ett samtal på ca två studietimmar. Materialet utgår från ANDTS-skuggstrategin, som kan vara bra att ha till hands om ni vill fördjupa er i någon del. Utdrag ur Skuggstrategin finns även i studiematerialet. Utöver texter består materialet även av korta filmer och intervjuer, som fungerar som igångsättare för samtal.

Träff 1: Varför en Skuggstrategi?
Varför behövs en ANDTS-strategi och varför en skuggstrategi? Och vem har mandat och ansvar för frågorna nationellt, regionalt och lokalt?

Träff 2: Hur ser situationen ut?
Här lär ni er mer om nuvarande situation, skadeläge och politik kring alkohol, narkotika och tobak. En träff som kan bli upp till tre träffar om ni vill fördjupa er i alla tre områden.

Träff 3: Det här borde göras.
Här diskuterar ni förslag på insatser och funderar över vilka frågor ni vill påverka inom.

Träff 4: Vad vill ni förändra?
Dags att börja lägga upp er påverkansplan och diskutera mål och målgrupp.

Träff 5: Dags att agera!
Fortsatt arbete för att färdigställa er påverkansplan och bra tips och verktyg för aktivitet!

För att enkelt komma igång kan ni följa dessa fem steg:

  1. Samla en grupp med liknande intressen. Det finns mängder med saker som du kan starta en studiecirkel om.
  2. Välj ut en cirkelledare i gruppen. Cirkelledaren ansvarar för att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV. 
  3. Bestäm hur ofta och hur ni ska träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar på 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.
  4. Kontakta oss, så får cirkelledaren ett introduktionsmöte med en verksamhetsutvecklare.
  5. Skriv en studieplan för ert arbete.
  6. Gå in på https://startacirkel.nbv.se/ och registrera din studiecirkel, du kan också kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare.