Att prata om - Jenny Cisneros Örnberg

Vad får turisters drickande för konsekvenser för lokalbefolkningen? Hur kommer det sig att det inte studerats mer kring detta och vad vill Jenny se för forskning kring alkohol och turism? 

Se filmklipp 6 med Jenny Cisneros Örnberg och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Hur kommer det sig att alkoholrelaterade beteenden som sker när människor är på semester är så pass normaliserade, när det många gånger inte skulle vara acceptabelt att bete sig på ett liknande sätt hemma?

 

Är det en rättighet att kunna köpa och/eller dricka alkohol på alla turistdestinationer?

Nästa sida:

Att prata om - Warawat Saibua