Fördjupningsuppgift

Bläddra i resetidningar och fundera om, hur och på vilket sätt alkohol finns med i text och bild.

På vilka sätt följer alkoholen med i marknadsföring och val av resa – från det att vi läser resereportage till flygplatsen eller semesterorten? Kan alkoholen till och med avgöra valet av resmål? Varför?

Nästa sida:

Träff 3: Vårt resmål någon annans hemma