Att prata om - Jenny Cisneros Örnberg

Hur kan alkohol- och turistnäringen dra nytta av varandra och väger turismen tyngre än folkhälsan?

Se filmklipp 4 med Jenny Cisneros Örnberg och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Jenny berättar att det finns väldigt lite forskning om turismens baksidor och inte heller någon forskning om vad turisters alkoholkonsumtion har för inverkan på lokalbefolkningen på resmålet. Varför tror du att det är så? Vilka konsekvenser kan det få?

 

Det kan vara svårt att våga satsa på folkhälsofrämjande åtgärder då det kan minska intäkter på kort sikt, även om det istället sparar pengar på längre sikt. Känner du till några exempel på sådana situationer?

Nästa sida:

Att prata om - Imesha Somasiri