Träff 2: Alkoturism

Läs texten

Den globala alkoholindustrin består idag av ett fåtal företag som äger en stor del av världsmarknaden. Fortfarande är marknaderna i Europa och Nordamerika viktiga för både produktion och försäljning, men möjligheterna till expansion ligger istället i de nya marknaderna i Asien, Afrika och Latinamerika. En ökad satsning på reklam och försäljning från alkoholindustrin hand i hand med en globalisering, en ökad turism och en växande medelklass har lett till att alkoholkonsumtionen i många länder ökat.

De flesta länder i Asien, Afrika och Latinamerika saknar dock helt eller delvis en fungerande alkohollagstiftning. Detta gör dem mer sårbara och möjliga att påverka från alkoholindustrin och turistsektorn. Båda industrierna har mycket att vinna på att vara medspelare i utformningen av länders alkoholregleringar och båda är aktiva parter i lobbyarbetet på såväl nationell som internationell nivå. Att hänvisa till turismen i diskussioner kring alkohollagstiftning är ganska vanligt. Ett exempel är Sri Lanka, där man sänkt alkoholskatten med hänvisning till att man vill locka fler turister.

Flera turistmål marknadsför sig även med hjälp av alkohol och ibland är resan uppbyggd kring just alkoholen, så kallad alkoturism. Det kan vara vinodlingar i Sydafrika eller whiskyresor i Skottland. Ofta välkomnas man på turistmålet med så kallade ”signature drinks”, som piña colada i Puerto Rico, Singapore Sling eller den nyskapade siam sunrays som ska fungera som en ”punch” för den thailändska turismen.

Att prata om

Vad kan det få för betydelse att så få länder har en policy eller lagstiftning som reglerar exempelvis tillgänglighet och marknadsföring av alkohol?

Nästa sida:

Att prata om - Jenny Cisneros Örnberg