Träff 1: Vad händer när vi reser?

Läs texten och prata om bilden

Turism är idag en av världens största industrier och drömmen om det orörda paradiset skapar ständigt nya resmål i turistbolagens kataloger. Startskottet för svenskars internationella semesterresande kom med chartern under 1950-talet. Chartern som företeelse sägs dock ha introducerats av engelsmannen Thomas Cook, som redan 1841 anordnade en tågresa för en grupp medlemmar i Godtemplarorden, med nykterhetsmöte som slutmål. Cook insåg att han kunde tjäna pengar på sina arrangemang och erbjöd paketlösningar med resa, logi och underhållning – och chartern var född. Idag är charter mer förknippat med hög alkoholkonsumtion än nykterhet och studier från både Sverige och i andra delar av världen visar på ett ökat drickande under semestern.

Som resenärer påverkar vi resmålet och dess befolkning i högsta grad. Oavsett om vi reser som backpackers, charterturister, volontärer eller i tjänsten så för vi med oss våra idéer, värderingar och normer. Dessutom ganska tillspetsade sådana, då vi själva tenderar att tänja på våra gränser då vi befinner oss långt ifrån hemma. Resenären är den som har råd att resa, som bor på hotell, äter på restaurang, shoppar, dricker, solar och lever ett ganska bekymmersfritt liv – en vecka eller två. Ett liv som för de flesta inte motsvarar vardagen, men är det liv som visas upp på den plats man gästar. En konsekvens är att man lokalt måste tillgodose turisternas önskemål och behov, för att locka dem till platsen och få en ekonomisk vinst på verksamheten. Det handlar exempelvis om att kunna erbjuda hotell, utflykter, mat och dryck. För att klara logistiken kring resenärer och varor har utvecklingen av turismen också bidragit till en utbyggnad av infrastrukturen. Något som även gynnar lokalbefolkningen. Men strukturen innefattar och underlättar även aktiviteter som sexturism och en ökad handel av alkohol och narkotika.

Att resa är att på många sätt befinna sig utanför sin egen vardag. Detta förändrar även vårt sätt att agera, vilket av vissa forskare beskrivs med begreppet ”behavioral inversion”, det vill säga ett omvänt beteende. Vi är långt ifrån hemmet och de sociala regler vi normalt omger oss med, vilket bidrar till att vi ibland tänjer på våra gränser och testar sådant vi kanske inte skulle ha gjort hemma. Det kan förstås vara både positivt och negativt. 

Att prata om

Bilden är från Phuket i Thailand.
Vad tänker du när du ser den?

Nästa sida:

Att prata om - Jenny Cisneros Örnberg