Fördjupningsuppgift

Ju mer jämställt ett samhälle eller land anses vara, desto mer alkohol dricker kvinnor. Det vill säga, kvinnorna dricker mer som männen. Varför tror ni att det är så? Vad skulle hända om männen istället minskade sin alkoholkonsumtion?

Nästa sida:

Träff 3: Jag var ju så full…