Träff 2: Att dricka som en man

Läs texten

Manlighet och kvinnlighet mäts i relation till vad som anses omanligt och okvinnligt. De flesta som definierar sig som man eller kvinna kommer också att, medvetet eller omedvetet, försöka att leva upp till de normer som kännetecknar ett manligt och kvinnligt beteende. Normer som kan vara positiva och hjälpa samspelet mellan människor, men även normer som kan vara begränsande eller ge den ena eller andra gruppen privilegier.

I de flesta kulturer finns informella regler, eller normer, kring hur män och kvinnor bör eller inte bör dricka alkohol. Förväntningar på hur de ska bete sig om de dricker, men även förväntningar kring vad de ska dricka eller inte dricka och på vilket sätt.

Att utmana rådande normer, oavsett om det handlar om att dricka eller inte dricka, kan ibland vara svårt. En majoritet av jordens befolkning dricker inte alkohol alls och i flera länder är nykterhet norm. Samtidigt ses det på många ställen i världen som ett tecken på manlighet att dricka alkohol och att gå emot detta kan vara mer utmanande än för kvinnor. I Vietnam finns exempelvis ett talesätt som lyder: En man utan alkohol är som en flagga utan vind.

Då det som anses manligt är socialt konstruerat kan det, som vi tidigare pratat om, också skilja sig åt eller förändras beroende på tid och rum. Att manifestera sin manlighet genom alkohol går dock igen i många olika kulturer. Att dricka ”som en man” blir en symbol för maskulinitet och styrka oavsett om det är i Europa, Latinamerika, Afrika eller Asien. 

Att prata om

Har ni några erfarenheter av normer kring mäns eller kvinnors drickande i andra kulturer än er/era egna?

Nästa sida:

Att prata om - Fredrik Ekelöf