Fördjupningsuppgift

Händer det att människor manifesterar sin manlighet eller kvinnlighet genom val av alkoholsort, märke eller dryckessammanhang?

 

Bläddra i tidningar med alkoholreklam eller titta på alkoholreklam på teve eller hemsidor inför eller under träffen. Hur framställs män respektive kvinnor i reklamen? Om det inte förekommer människor i reklamen, finns det andra symboler i text eller bild som används för att nå en viss målgrupp?

Nästa sida:

Träff 2: Att dricka som en man