Att prata om - Pascalina Umulisa

Finns det några förväntningar på män och kvinnor kopplat till alkohol i Rwanda och vad händer om man går emot dessa normer?

Se filmklipp 2 med Pascalina Umulisa och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Pascalina beskriver hur män i Rwanda ursäktas då de dricker alkohol och kommer hem sent, men att kvinnor som gör detsamma behandlas annorlunda. Varför tror ni att det är så?

 

Pascalina menar också att normer kring alkohol och manlighet gör det svårare för män att avstå från alkohol än för kvinnor.
Vad kan det få för konsekvenser?

Nästa sida:

Att prata om - Adis Arnautovic