Träff 1: Förväntningar på flaska

Läs texten

För att diskutera skillnader i förväntningar mellan manligt och kvinnligt alkoholdrickande behöver vi först reda ut några olika begrepp.

När vi pratar om kön och könstillhörighet handlar det om den biologiska uppdelningen mellan män och kvinnor. Begreppet det tredje könet eller intersex avser dem som varken kategoriseras, eller önskar kategoriseras, som man eller kvinna. I juridisk mening finns det dock i Sverige och i de flesta andra länder än så länge endast två könskategorier.

Begreppet genus beskriver de inlärda sociala och kulturella beteenden och värderingar som vi förknippar med att vara man och kvinna. Genus är därmed de normer, förväntningar och egenskaper som vi beskriver manlighet och kvinnlighet med. Eftersom dessa är konstruerade så kan de förändras över tid och i olika kulturer och sammanhang.

Då vi i filmerna till materialet och i frågorna nedan talar om män, kvinnor och förväntningar kring alkohol så handlar det om genustillhörighet – och inte om könstillhörighet. Det vill säga, förväntningarna kan skilja sig åt i olika delar av världen och är inte statiska utan kan förändras.

Att prata om:

Vad tror du sågs som kvinnligt respektive manligt då dina mor/farföräldrar växte upp? Finns det skillnader eller likheter i jämförelse med den tid och sammanhang du lever i idag?

Nästa sida:

Att prata om - Fredrik Eklöf