Modul 2

Botten upp  – manlig och kvinnlig alkoholnorm

I det här studiematerialet kommer ni att möta:

Fredrik Eklöf 
Fredrik är grundare av Lyssnare Utan Gränser och arbetar med metodutveckling och utbildning kring alkohol och genusfrågor i Sverige, men även i projekt i Afrika och Asien.

Pascalina Umulisa
Pascalina är aktiv i organisationen RGGA; Rwanda Girl Guides. RGGA är en partnerorganisation till IOGT-NTO-rörelsen som får stöd att arbeta med alkoholförebyggande insatser bland skolungdomar i Rwanda.

Adis Arnautovic
Adis är ansvarig för organisationen CEM som arbetar i och kring staden Travnik i Bosnien och Hercegovina. CEM jobbar för att stärka barn och ungdomar att utveckla sig själva, sin stad och sitt land både vad gäller alkoholfrågor, demokrati och mänskliga rättigheter.

Nästa sida:

Träff 1: Förväntningar på flaska