Att prata om - Moses Kinobi

Hur kan man förändra människors fokus på alkohol? Har du något exempel på hur ni har arbetat med detta i er organisation?

Se filmklipp 9 med Moses Kinobi och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Moses menar att alkoholreklam i Uganda ger en bild av att alkohol ger styrka och energi och att det är påståenden som inte stämmer med verkligheten. Vem tycker ni har ansvar för hur reklam får utformas?

 

Moses berättar också att hans organisation UYDEL i Uganda har lyckats förändra normen att ge alkohol som brudpris. Har ni några exempel på normförändringar som påverkats av organisationers arbete?

Nästa sida:

Fördjupningsuppgift