Träff 2: Image på flaska

Läs texten

En öl, är en öl, är en öl. Ska den sälja måste den förpackas snyggt och nya kampanjer kräver produktutveckling av smaker, flaskor och etiketter. Som en företrädare för ett alkoholföretag själv uttryckte det; Vi säljer inte en öl, vi säljer en image.

Marknadsföring är mycket mer än bara reklam. Strategierna skiljer sig beroende på vilken image produkten ska ha och vilken målgrupp som ska nås. Det kan handla om olika kanaler, som tidningar, radio, teve, reklamskyltar, hemsidor och sociala medier. Men reklam kan även ske mer indirekt, genom exempelvis produktplacering eller sponsring. Det är även vanligt att rikta sig direkt till konsumenten, genom inbjudningar till aktiviteter, kampanjer på Internet eller erbjudanden via sms.

Med hjälp av detta byggs en identitet kring produkten. En identitet som kan vara kopplad till kön, ålder, livsstil, idrott – eller till och med ett specifikt fotbollslag. Alkoholen blir ett sätt att visa vem en är som person, precis som kläder, inredning eller andra attribut.

Att prata om

Genom vilka kanaler ser eller får ni mest reklam? Vad handlar den om?

Nästa sida:

Att prata om - Pontus Strimling