Träff 1: Förväntansfull

Läs texten

En majoritet av världens befolkning dricker inte alkohol alls och hur normerna kring alkohol ser ut skiljer sig därför åt mellan olika länder och kulturer.

Det kan också skilja sig åt mellan grupper eller sammanhang och samma person kan därmed förväntas dricka eller inte dricka alkohol beroende på var, när, hur och med vilka andra personer den umgås. Att bryta en norm, att gå mot strömmen, ger alltid en reaktion. Det gäller inte bara alkoholnormen, utan även alla andra normer vi har som formar vårt agerande.

Många sociala normer hjälper oss att behandla varandra på ett sätt som skapar trygghet och respekt. Vi vet vad som förväntas av oss i vardagliga relationer med andra människor. Men det finns normer som kan vara ohälsosamma eller till och med kränkande. Därför är det viktigt att reflektera över våra normer, vad vi själva tycker och hur den norm som råder i en grupp eller plats kan skilja sig åt. Det gäller inte minst normer kring alkohol, som både har universella och särskiljande drag världen över.

Att prata om
Vad styr hur vi förväntas vara eller agera i olika situationer? Exempelvis hemma, på jobbet, i skolan, i affären eller på festen? Finns det situationer där ni känt er osäkra på hur ni förväntas bete er?

Nästa sida:

Att prata om - Pontus Strimling