Vi bär alla på förväntningar, normer, om hur man ska bete sig i olika sammanhang.

Det varierar beroende på situation, vid en Nobelmiddag gäller vissa normer, vid barnkalas andra. Det som är normativt bygger till stor del på vad majoriteten tycker. Att bryta mot normer kan väcka starka reaktioner. I extrema fall kan normbrytaren helt bli utesluten ur gemenskapen. Detta hot om isolering är en anledning till att de flesta av oss följer omgivningens normer och förväntningar. ”Varför dricker inte du?” Det är en fråga som är vanlig att få som nykterist. Normen kring alkoholkonsumtion innebär att vuxna förväntas dricka alkohol. Den som väljer nykterhet blir ofta ifrågasatt och ses som avvikande.

IOGT-NTO och NBV har tillsammans tagit fram Studiematerialet Normalia där grunderna i normkritik presenteras. Deltagarna får fördjupa sig i vad normer är och genom normspaning undersöka vilka vad som format de egna förväntningarna. Det finns även chans att diskutera stereotyper och på vilket sätt den starka alkoholnormen kan utmanas.

Material:

Normalia pass 1
Normalia pass 2
Normalia pass 3
Studieplan
Bilaga