Denna studiehandledning är kopplad till Blå Bandets bok: Lyssna på barnen.

Ni bestämmer själva om ni vill komplettera med mer material som webbplatser, bloggar, böcker, tidningar, filmer eller vad som helst. Även om det är era tankar, erfarenheter och synpunkter som är en viktig del av studiecirkeln är det bra att basera diskussionerna på fakta och sakliga uppgifter.

Material:

Studieplan