Upptäck klassisk musik! En resa från 1000-talets klanghorn och regaler till postmodernismens speldosor och fågelsång.

Vilka instrument var populära på 1000-talet? Vilka klassiska strömningar har pågått från dess fram till idag – och bör vi skilja på person och verk, egentligen?

Upptäck klassisk musik! Det nya studiematerialet "Klassisk musik för nybörjare", som är anpassat för distanscirklar, tar studiecirkeln genom en resa från 1000-talets klanghorn och regaler till postmodernismens speldosor och fågelsång. 

Musikhistoria möter filosofi och aktuella samhällsfrågor

Studiematerialet förklarar på ett enkelt sätt vad som varit tongivande för epoken, med exempel på såväl instrument som musikaliska verk. De frågor som materialet ställer till deltagarna ger dem också möjligheten att tillsammans fundera över hur dåtidens verk anknyter till dåtidens – och nutidens – samhälle. Är det exempelvis okej att lyssna på Wagners verk idag, trots att han själv var antisemit? Finns det likheter mellan epokernas musikaliska utsmyckningar och samtidens arkitektur? 

Så här är studiematerialet upplagt:

Materialet ger underlag till sju träffar.  
Första mötet – Medeltiden - Renässansen, ca 1000 till 1600
Andra mötet – Barocken, 1600 till 1750
Tredje mötet – Wienklassicismen, 1750 till 1815
Fjärde mötet – Romantiken, 1815 till 1910 
Femte mötet – Nordisk nationalromantik, 1800 till ca 1940 
Sjätte mötet – Modernismen, 1900 till 1960 
Sjunde mötet – Postmodernismen, 1960 -

 Klassisk musik för nybörjare omslagsbild

Ladda ner studiematerialet (pdf)