Drogen Khat hindrar människor till att bli delaktiga i samhället.

Missbruket leder till att familjer splittras och barn växer upp i svåra förhållanden, precis som vid alkoholmissbruk.

Eftersom khat i huvudsak används bland östafrikaner, och i Sverige framför allt bland somalier, är filmen Khat (18 min) producerad på somaliska, textad till svenska. Filmen innehåller intervjuer utifrån olika perspektiv och har liksom studieplanen, tagits fram i samarbete med somalier som arbetar mot khat . Filmen är producerad för Riksförbundet SIMON, Svenskar och Invandrade mot Narkotika, av Ann-Sofie Roberntz och Maria Winberg.

Till filmen finns en studieplan på somaliska och svenska, framtagen av NBV tillsammans med SIMON. Kontakta ditt NBV-kontor för att med hjälp av studieplanen starta en studiecirkel.