Lotten Säfström ville bara dansa. I hennes självbiografi berättar hon öppenhjärtligt om sin livsvandring följd av en ständig känsla av utanförskap.

Lotten genomlever från de tidiga tonåren största delen av sitt liv genom ett filter av droger, och 22 år av dem i hemlöshet. Ett livsöde som i många liknande fall slutat i förnedring och död, får i detta fall en utgång i en sprudlande livslust.

Vi får se världen ur huvudpersonens barndomsperspektiv och genom livsberättelsen som mynnar ut i hennes egen dotters första år i livet. Slutligen följer vi deras parallella vägar ur svårigheterna.

Det här är en inbjudan till att ta del av vad som rör sig i huvudet på en beroendesjuk person. Om tankar och livet i drogberoende men också om vägen ut ur missbruk med ny inspiration, befrielse och mod.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.