Diskussion/övningar

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans

 

”Ja, men vad gör det, om jag röstar, det påverkar ändå ingenting, det är ändå de i Stockholm som kommer få största makten, det är deras röster som räknas.”
Så säger en ung person i en förort till Stockholm som intervjuats i Barnombudsmannens rapport "Utanförskap, våld och kärlek till orten”. Vad tänker du om detta? Vilka konsekvenser kan detta ha för möjligheterna att ta del av demokratin? Om du fick chansen att prata med den unga person som sa detta – vad skulle du säga då?

 

Läs texterna ”Låga förväntningar” och ”Hamza påverkar”. Vad kan det leda till om vuxenvärlden har låga förväntningar på en? Vad kan de ungas självbild få för konsekvenser för deras möjligheter att ta del av demokratin? Vad tänker du om det Hamza och hans kompisar gjorde?

 

Klyftan mellan de som deltar och inte deltar i demokratin har vidgats. Hur tror du att ökade klyftor påverkar demokratin och sammanhållningen i samhället? Läs mer i NBVs rapport Kunskap bildning insikt.

 

”Vi kan vår grej, vi träffas. Ofta. Vi träffas informellt och organiserat, med höga ambitioner. Och vid varje möte sker ett utbyte av erfarenheter och lärdomar som bidrar till aktivism.” Så skriver Macarena de la Cerda från Förorten mot våld. Läs hela artikeln i tidskriften Kurage. Vad tänker du om de tankar som förs fram i artikeln? Håller du med om att rörelser i förorten håller på att skapa den nya folkbildningen i Sverige?

 

Känner du någon som har gjort skillnad för demokratin på något sätt? Någon som sagt ifrån eller tagit plats som varit viktig i kampen för demokratin och allas lika rättigheter? Berätta för varandra. Hur kan vi alla vara med och skapa demokratiska mötesplatser? Finns det föreningar eller nätverk i ditt grannskap som betyder mycket i närsamhället?

 

Gå ihop med kompisar och gör något. Det är Maria Ojalas tips till ungdomar – ett tips som naturligtvis gäller alla åldrar. I Rinkeby började människor som ville förändra prata med varandra och bildade gruppen Förorten mot våld. Finns det något i samhällsutvecklingen som du känner oro för? Vad gör du av den oron? Har du försökt göra något för att påverka andra?

 

Läs texten om medborgarförslag. Vad skulle du vilja lämna ett medborgarförslag om? Går det att lämna in medborgarförslag i din kommun och/eller region? Om du inte vet – ta reda på detta, exempelvis genom att besöka kommunens hemsida. Kanske har ni någon idé som ni i gruppen vill skriva ett medborgarförslag om?

 

Är du medlem i något parti? Har du funderat på att bli medlem? Varför/varför inte? Läs gärna mer om ungdomars engagemang. Varför tror du att unga inte i första hand engagerar sig i politiska partier? Läs: Kraftigt ökad framtidsoptimism bland unga.

 

Läs texten ”Demokratiutredningen”. Vad tycker du om de slutsatser och förslag som står där? Kan de förslagen bidra till att stärka demokratin?

 

Lyssna på något av Greta Thunbergs tal. Diskutera tillsammans efteråt.

 

Skapa en strategi för påverkan: Välj tillsammans i gruppen en fråga där ni skulle vilja påverka andra. Det kan vara en påhittad fråga eller ett ämne som ni vill påverka i verkligheten. Gör upp en plan på hur ni ska gå tillväga för att påverka. Fundera exempelvis på hur ni kan påverka allmänheten – skriva insändare, använda sociala medier, manifestation, starta en namninsamling och så vidare? Hur kan ni nå politiker – skicka mejl, använda sociala medier, skriva medborgarförslag, bjuda in till politikerdebatt och så vidare?