Kapitel 3 - Inkludera flera!

Om vi är fler som tar del av demokratin blir fler röster hörda. I Sverige finns det människor med många olika sorters erfarenheter och perspektiv. Detta behöver vi ta tillvara och därför behöver även människor med olika erfarenhet ha möjlighet att vara med och påverka. Svenskarna är totalt sett aktiva i demokratin, men det finns samtidigt stora skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller hur mycket vi är engagerade i föreningar, politik och på andra sätt är delaktiga i demokratin. Klyftan mellan de som deltar och de som inte deltar har vidgats.

 

Demokratiutredningen

Under 2014–2016 arbetade en stor grupp politiker och forskare med en utredning om demokratins villkor och framtid. Demokratiutredningen konstaterade bland annat följande:

  • Partierna styrs av ett litet antal professionella politiker, som inte representerar alla väljargrupper. Partierna borde bli öppnare och låta fler vara med och utforma politiken.

 

  • Hur ska väljarna kunna påverka politiken mellan valen? En idé från Demokratiutredningen är ökade möjligheter till medborgarförslag och folkmotioner. Vem som helst ska kunna ta fram politiska förslag till riksdagen, kommuner, regioner och landsting. Får förslaget tillräckligt stöd av andra väljare ska det utredas och eventuellt genomföras.

 

  • Digitaliseringen skulle kunna användas för att låta fler engagera sig i politiska utredningar, förslag och beslut. Sverige kanske borde ha en demokratiportal på nätet, där medborgarna kan lämna förslag, diskutera och komma med synpunkter innan besluten fattas?


Källa: Demokratin står aldrig stilla, Riksdagen.

 

Nästa sida:

Risk för utanförskap