Kapitel 1 - Ta del av demokratin

Genom att vara en del av demokratin är vi med och påverkar samhället. När vi röstar i de allmänna valen använder vi vår demokratiska rättighet för att påverka vilken politik som ska drivas i Sverige. Men det är inte bara på valdagen som vi är en del av demokratin. Det finns många sätt att föra fram sina åsikter om hur samhället ska utvecklas även mellan valen. Åsikterna kan föras fram i mer eller mindre organiserade former.

Alla som uppehåller sig i Sverige har möjlighet att arbeta politiskt. Det är rättigheter som står inskrivna i Sveriges grundlagar. Varje person – oavsett nationalitet – kan alltså demonstrera, debattera, ge ut tidningar, blogga, bilda partier och föreningar och mycket annat.

 

 

I den svenska demokratimodellen finns det flera sätt där medborgare kan komma till tals och vara med och påverka. Ett exempel är då regeringen ber exempelvis myndigheter, kommuner och organisationer att komma med synpunkter innan de tar ställning om ett förslag. Detta kallas att förslaget skickas på remiss. Att lämna svar på remisser är ett sätt för föreningar och organisationer att föra fram sina åsikter och påverka politiken.

Det finns även möjlighet att genomföra folkomröstningar där medborgarna får rösta i en speciell fråga. Folkomröstningarna kan hållas i hela landet eller i kommuner och landsting/regioner. Folkomröstningar i Sverige är oftast rådgivande, men i vissa fall kan de också vara beslutande. Folkomröstningar i kommuner och landsting är alltid rådgivande. Sverige har bland annat genomfört nationella folkomröstningar om kärnkraft och medlemskap i EU.

Medborgardialog är ett sätt för politiker i kommuner och regioner att diskutera tillsammans med medborgarna. Dialogen kan ske på olika sätt men syftet är att lyssna in varandras åsikter. I många kommuner och regioner finns även möjligheten att lämna i medborgarförslag. Läs mer i kapitlet ”Inkludera mera!”.

Vi medborgare kan också ta egna initiativ för att påverka. Under ett år är det drygt 80 procent av den svenska befolkningen i åldern 15 år och uppåt som genomför någon form av handling för att påverka samhällsutvecklingen. Det visar den stora enkätundersökningen European Social Survey. Det vanligaste var att skriva under en namninsamling eller att bojkotta en produkt. Svenskarna påverkar även samhället genom att exempelvis delta i demonstrationer och protestaktioner, skriva insändare och debattartiklar eller på olika vis föra fram sin åsikt och försöka påverka andra via sociala medier. Svenskarnas intresse för politik är också högt. 61 procent av befolkningen angav 2017 att de är mycket eller ganska intresserade av politik.

 

Nästa sida:

Engagemang leder till förändring