Om studiecirkeln

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap.

Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar. Här finns inget facit, inget rätt eller fel. Bara förslag till frågeställningar. Naturligtvis kan ni välja helt andra frågor att diskutera.

Det här materialet utgår från sex träffar, men kan naturligtvis delas upp i fler eller färre, beroende på hur mycket ni vill fördjupa er i varje frågeställning.

För att räknas som studiecirkel ska ni:

  • vara minst tre deltagare och bör inte vara fler än tolv, varje deltagare ska delta vid minst tre träffar och minst en av de tre första träffarna
  • träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka
  • arbeta en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
  • träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
  • arbeta tills det gemensamma målet har uppnått

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång. 

Närmaste kontor hittar du på www.nbv.se.