Vilka idéer ska styra?

En svensk undersökning från hösten 2017 visar att många människor är beredda att själva aktivera sig för demokratin. En majoritet av de unga som tillfrågades kan tänka sig att på sin fritid engagera sig för att stärka demokratin i Sverige.

Vi har flera gånger i det här materialet betonat hur viktig varje persons röst är. Att använda rättigheten att rösta i allmänna val innebär att vara med och påverka vilka idéer som ska styra politiken framöver. Ska samhället i framtiden grunda sig på en misstro mot varandra? Ska vi ge upp våra demokratiska rättigheter och istället lämna över besluten åt en stark ledare? Eller ska samhället i framtiden bygga på tillit och en vilja att göra det bättre för alla, på en planet som vi vårdar även för framtida generationer?

 

Nästa sida:

Diskussionsfrågor