Heta stolen

En värderingsövning där alla får tänka till

En person ska läsa upp påståendena nedan. Övriga personer sitter på stolar i en ring. Det finns en tom stol. De som håller med om påståendet som läses upp byter stol. Om man inte håller med eller inte kan bestämma sig så sitter man kvar på sin plats. Stanna gärna upp ibland och prata lite om påståendet.

Det går även att göra övningen utan att byta stolar, och bara diskutera de olika påståendena.

Påståenden:

 • Det går att påverka samhället genom att rösta 
 • Jag kan tänka mig att sitta i kommunfullmäktige
 • Det är viktigt att rösta
 • Det spelar ingen roll hur jag röstar
 • Politikerna lyssnar inte på vanligt folk
 • Det är lätt att ta kontakt med en politiker
 • Sverige har en stark demokrati
 • Att ha självständiga medier är viktigt för demokratin
 • Vi borde ha fler folkomröstningar
 • Jag bryr mig inte om vad som bestäms i EU
 • Politikerna har ansvaret för allt som är fel i det här landet
 • Jag och andra människor tillsammans kan påverka utvecklingen för området där jag bor

Nästa sida:

Läs-mer-tips