Faktarutor

Fakta: Grundläggande fri- och rättigheter

Det demokratiska systemet ger oss ett antal grundläggande fri- och rättigheter. Exempelvis dessa:

  • Yttrandefriheten: frihet att uttrycka tankar, åsikter och känslor.
  • Informationsfriheten: frihet att inhämta och ta emot information.
  • Mötesfriheten: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
  • Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstration på allmän plats.
  • Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra i exempelvis en organisation.
  • Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.


Läs mer i "Så styrs Sverige" 

Fakta: Fria och allmänna val

Allmän rösträtt. Alla medborgare i Sverige som har fyllt 18 år har rätt att rösta i riksdagsvalet. I val till kommun och landsting kan man rösta även om man inte är svenska medborgare. Man behöver däremot vara folkbokförd i kommunen.

Lika rösträtt. Alla väljare har lika sätt att påverka valresultatet. En person har en röst.

Fria val. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.

Hemliga val. Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen har röstat. Det är förbjudet att registrera människors politiska åsikter utan att de har godkänt det.

Fakta: Vad händer i Polen?

I det polska valet 2015 vann det högerpopulistiska partiet ”Lag och rättvisa”. Partiet återvaldes vid nästa val år 2020.  Under sina år vid makten har regeringen tagit kontrollen över det som kallas public service (den allmännyttiga tv:n och radion) och det har blivit svårare för journalister att utöva sitt yrke. En ny lag infördes som innebär att finansministern både ska utse och även kunna sparka chefer på de statliga radio- och tv-företagen. Polens kulturminister har i ett tal sagt att ”den kultur som bekostas med offentliga medel ska vara patriotisk och berätta för världen om polska hjältar”. Landet har även infört en ny reklamskatt som hotar Polens oberoende medier. Den polska regeringen motiverar den nya skatten med att coronapandemin starkt har drabbat landets hälsovård och statsbudget.

Det polska parlamentet har även röstat igenom en förändring som innebär att domarna i Högsta domstolen tvingas i pension och att nya domare utses av justitieministern. Det betyder att regimen får mer kontroll över rättsväsendet. Det anses vara viktigt för ett demokratiskt samhälle att ha ett fungerande rättsväsende som alla har tillgång till, det vill säga okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater samt en obunden och opartisk domarkår. Varken politiker eller myndigheter får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

I början av 2021 antog Polen en mycket hård abortlagstiftning som innebär att abort numera enbart är tillåtet då graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest eller när moderns liv står på spel.

EU och olika rättighetsgrupper har framfört sin oro över att lagen ska försämra de mänskliga rättigheterna i landet.

Källor: SVT, DN, Sveriges Advokatsamfund, Utrikespolitiska institutet

Nästa sida:

Diskussionsfrågor