Diskussionsfrågor

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:

Är du engagerad i någon samhällsfråga? Exempelvis drogfrågan, jämställdhet, miljö, tryggheten i ditt bostadsområde eller något annat. Beskriv ditt engagemang. Hur kan du få andra att engagera sig? Hur kan du påverka makthavare?

I Sverige har vi allmän rösträtt. Jämfört med andra länder är det många som röstar i Sverige. I det senaste riksdagsvalet 2018 deltog 87,2 procent. Det hittills högsta valdeltagandet i Sverige var vid riksdagsvalet 1976, då 91,8 procent av de som fick rösta deltog. Det kan vi jämföra med USA där det bara var omkring 55 procent av amerikanerna som röstade i det senaste presidentvalet. Vad tror du kan hända om det blir för få som röstar i allmänna val?

Det finns skillnader i valdeltagandet mellan olika grupper i samhället. Det är exempelvis färre som röstar bland arbetslösa, lågutbildade och utrikes födda. Varför tror du att det är så? Vad kan det finnas för orsak till att någon inte röstar?

Vilka är dina bästa argument för att rösta i allmänna val? Om du möter någon som inte tänker rösta – vad säger du till den personen? Samla på er era bästa tips på hur man kan få fler att rösta!

Läs de två faktarutorna om ”Fria och allmänna val” samt ”Grundläggande fri- och rättigheter” på föregående sida. Använder du dig av de här rättigheterna? Ge exempel på hur du gör det.

Läs texten om Polen. Vad tänker du om det som händer där? Vad är riskerna med att regimen i ett land tar kontroll över medier och domstolar? Skulle något liknande kunna hända i Sverige? Vore det möjligt att Sverige får en ledare som till exempel USA:s Donald Trump? En ledare som bland annat ville bygga murar och såg fria medier som sina fiender?

Enligt organisationen OECD är avståndet mellan rika och fattiga det största på 30 år. Den rikaste 1 procenten i världen äger numera mer än resten av världen tillsammans. Åtta män äger mer än de fattigaste 50 procenten i världen. Sverige tillhör de mest jämlika länderna bland OECD:s 36 medlemsländer. År 2020 var Sverige det land i Norden där inkomstklyftorna har ökat mest på senare år. Även ojämlikheten i hälsa har ökat. Hur tror du att ökade klyftor påverkar demokratin och sammanhållningen i samhället? Läs mer i NBVs rapport ”Kunskap, bildning och insikt”
https://www.nbv.se/globalassets/dokument/huvudmannaarbete/kunskap-bildning-insikt-2017

Coronapandemin har synliggjort klyftor och orättvisor i samhället, både globalt och nationellt. Vad tänker ni om detta?

Lär er mer här:

Kulturtolkar informerar om pandemin: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kulturtolkar-informerar-om-pandemin-och-vaccinering-i-nordostra-goteborg

Storsatsning på flerspråkig vaccininformation: https://sverigesradio.se/artikel/storsatsning-pa-flersprakig-vaccininformation-i-region-uppsala

Förödande konsekvenser om fattiga länder står utan doser: https://lakareutangranser.se/nyheter/forodande-konsekvenser-om-fattiga-lander-star-utan-doser

Nästa sida:

Heta stolen