Demokratins sårbarhet

Ordet ”demokrati” betyder folkstyre. Det innebär inte att alla invånare i Sverige är med och tar varje beslut som gäller samhället. Istället har vi ett demokratiskt system som kallas representativ demokrati. Det innebär att folket väljer företrädare – representanter  – till kommun, landsting, riksdag och Europaparlamentet. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Så står det i Regeringsformen, som är en av våra fyra grundlagar.

Regeringsformen beskriver hur vårt land ska styras och vilka demokratiska rättigheter vi har.

Rösta är att ta ansvar

Vår demokrati bygger på att medborgarna i landet är med och tar ansvar för samhället genom att rösta i allmänna val. För att vårt politiska system ska fungera måste det finnas olika partier att rösta på. När vi röstar väljer vi vilka partier som bäst företräder det vi själva tycker. Vi har också ett ansvar att lägga vår röst på ett parti som står för värderingar som värnar om demokratin.

För hundra år sedan kämpade många i Sverige för ett samhälle med lika rösträtt, välfärd åt alla och ett fungerande rättsväsende. Idag lever vi i en demokrati och de allra flesta människor i vårt land har en bra grundtrygghet. Det kan vara lätt att luta sig tillbaka och tro att det alltid kommer att vara så.

Nästa sida:

Större - och mindre - klyftor