Vad bestäms var?

När vi röstar i kommunalvalet får vi möjligheten att vara med och bestämma över sådant som finns nära oss. Beslut om skola, förskola, idrottshallar med mera fattas i kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. De olika partierna har olika syn på hur stor andel av pengarna som ska användas till exempelvis personal i förskolan eller till att bygga fler äldreboenden.

Det är val till kommunfullmäktige vart fjärde år, samtidigt som riksdagsval och regionsvalet.

 

Regionen beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Regionsfullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige beslutar hur mycket regionssskatt medborgarna ska betala och hur pengarna ska användas.

Så styrs regioner

Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. I landets 21 regioner finns det ungefär 4 600 förtroendevalda. De flesta politiker i kommunen och regionen är fritidspolitiker. Det betyder att de sköter sina uppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten eller studier.

Medborgarförslag är en metod som används på flera håll i landet. Det innebär att alla som bor i den kommunen eller regionen kan lämna konkreta förslag som handlar om kommunen eller regionens verksamhet eller ansvarsområde.  

Riksdagen är Sveriges högsta beslutande församling som ska företräda det svenska folket. När väljarna har valt vilka som ska sitta i riksdagen utser den en statsminister, som sedan utser en regering. En regering måste accepteras av riksdagen. Annars kan den tvingas att avgå. Riksdagens 349 ledamöter ska se till att regeringen sköter sitt arbete.

Det är riksdagen som beslutar om statens pengar och hur dessa ska fördelas. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Besluten som fattas i riksdagen gäller i hela Sverige. Riksdagen har även i uppgift att forma den svenska utrikespolitiken tillsammans med regeringen.

Riksdagsledamöter ägnar mycket tid åt att träffa väljare, företag och organisationer. Det finns många möjligheter att få kontakt med de riksdagsledamöter som representerar oss, för att föra fram åsikter och idéer.

Riksdagen

 

Allt fler viktiga politiska frågor går inte längre att lösa på nationell nivå. Folk över hela världen berörs exempelvis av växthuseffekten. Miljö- och klimatfrågor är ett område där Europeiska Unionen, EU har mycket att säga till om. När Sverige blev medlem i EU 1995 accepterade vi att följa EU-rätten. Det betyder att lagar som stiftats gemensamt i EU i regel står över Sveriges nationella lagar. Det som beslutas i EU påverkar var och en av oss i vår vardag. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beräknat att cirka 60 procent av de frågor som tas upp på möten i kommun- och landstingsfullmäktige påverkas av EU.

Det är val till Europaparlamentet vart femte år.

Europaparlamentet

Nästa sida:

Diskussionsfrågor