Fyra-hörn-övning

Övningen Fyra hörn går ut på att ta ställning och göra ett val. I exemplen nedan finns fyra alternativ. Varje alternativ representeras av ett hörn i rummet. Låt alla ställa sig i det hörn som stämmer bäst överens med det de tycker. När alla har gjort sitt val kan ni som står i samma hörn prata lite med varandra om varför ni valde just det hörnet. Sedan kan ett par personer från varje hörn kort berätta för de andra hur man tänkte.

Vad är viktigast i en demokrati?

  • Rätten att få uttrycka min åsikt högt
  • Rätten att få vara med i vilken organisation jag vill
  • Rätten att rösta i allmänna val
  • Eget alternativ

Vem har ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter?

  • Staten – myndigheter, regioner, kommun
  • FN, andra internationella organisationer
  • Folkrörelser och andra frivilliga
  • Organisationer – du och jag
  • Eget alternativ

Nästa sida:

Demokratins sårbarhet