Demokratiska värderingar

I en demokrati har vi rätt att uttrycka kritiska åsikter om våra folkvalda politiker, hur landet styrs eller om det ekonomiska och sociala systemet. Med yttrandefriheten kommer också skyldigheter.

Det är inte tillåtet att förtala någon och det är även olagligt med hets mot folkgrupp. Yttrandefrihet innebär inte frihet från att någon säger emot en. Den som uttrycker sina åsikter måste även vara beredd på att själv få kritik.

Det demokratiska samhället bygger på demokratiska värderingar. Vi slår vakt om yttrandefrihet, tolerans, jämlikhet, maktdelning och likhet inför lagen. Att låta många röster komma till tals är en del av demokratin.

Som medborgare i en demokrati får vi delta i den demokratiska processen. Det innebär att vi får och kan skaffa oss kunskap om olika partier, vi får fråga och ifrågasätta våra folkvalda, vi får organisera oss i partier och vi får avge vår röst i allmänna val.

Nästa sida:

Vad bestäms var?