De mänskliga rättigheterna

År 1948 antog FN, Förenta Nationerna, en förklaring om de mänskliga rättigheterna, som bland annat slår fast det här:

  • Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
  • Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
  • Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.

 

 

Demokrati och mänskliga rättigheter hänger ihop. Flera av de mänskliga rättigheterna är nödvändiga för att en demokrati ska kunna fungera. Rätten att utbilda sig gör det exempelvis möjligt att kräva och slå vakt om sina rättigheter som medborgare. Att kunna läsa och söka information gör det lättare att bli politiskt medveten och engagera sig. 

 

En viktig del i en demokrati är pressfriheten. Den innebär att medierna fungerar helt självständigt och att myndigheterna inte får granska vad journalister publicerar i förväg. I en demokrati som Sverige har vi som medborgare möjlighet att ta del av flera olika informationskällor. Om det till exempel skulle visa sig att en minister har gjort något brottsligt får tidningarna skriva om det utan att regeringen först har godkänt om det får publiceras eller inte. På många håll i världen är det tvärtom så att regimen enbart tillåter medier som skriver det regeringen vill att de ska skriva.

 

Nästa sida:

Demokratiska värderingar