Demokratins karta

När människor lever tillsammans behöver vi gemensamt bestämma hur vi ska organisera oss och hur vi ska fatta beslut. Det gäller i en familj, i en förening och kanske framför allt  i ett land, som Sverige. Demokratin har utvecklats och förbättrats tack vare att medborgarna på olika sätt har varit delaktiga.

I vårt land har vi kommit fram till vi ska ha ett demokratiskt system där varje person som har rätt att rösta i allmänna val har EN röst var. Det gäller oavsett vilket kön man har, hur mycket pengar man har eller vilken släkt man kommer ifrån. Vi har också valt att ha en riksdag med politiska partier. De som sitter i riksdagen för folkets talan. Genom att vara en del av demokratin är vi med och påverkar samhället. Med vår röst har vi möjligheten att vara med och bestämma vilka som ska styra Sverige.

 

Grunderna för demokratin säkerställs i det som kallas för Sveriges grundlagar. Grundlagarna är själva grunden för alla andra lagar och regler i Sverige, som gäller allt från barnomsorg och skola till rättsväsende och socialtjänst.

 

Nästa sida:

De mänskliga rättigheterna