Sociala medier breddar perspektiven

Frågan är hur ”täta” bubblorna är? I hur stor grad väljer vi själva att tillhöra en filterbubbla? Det finns kritik mot begreppet. Bland annat från forskare vid Göteborgs universitet som tittar på hur människor använder medier. De menar att filterbubblor är en myt. Om det finns filterbubblor så har de i så fall alltid funnits. ”Vi har alltid valt vänner, sammanhang och aktiviteter som bekräftat oss”, menar medieforskaren Annika Bergström vid Göteborgs universitet.

Forskning om medievanor visar att det finns en liten grupp människor i samhället som enbart väljer att följa personer med samma åsikter som de själva. Men för många andra ger sociala medier tillgång till bredare perspektiv. Många studier visar att de flesta människor får mer varierad information via nätet och sociala medier. Till skillnad från en tät bubbla, så ”läcker” sociala medier, och du får kanske ta del av en nyhet som du annars inte hade läst.