Källkritik

Vi behöver träna på att värdera den information vi tar del av. Detta kallas för källkritik. Det innebär att du systematiskt granskar källor och bedömer om de är trovärdiga. En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån.

Det är genom källor som vi hämtar information om något. Ett kassakvitto kan ge oss information om att en person har köpt något, en uppslagsbok kan ge fakta, en inspelad intervju kan ge oss information om vad en person har varit med om och en lerkrukan från stenåldern berättar vilka saker människor på den tiden använde. Alla dessa källor ger oss information som kan vara grunden till kunskap.

Allt fler människor får sin information via internet. Det kan kännas överväldigande med all information. Men internet ger oss också goda möjligheter att ta reda på om informationen är sann, sannolik, eller rent påhitt. Annars finns det en risk att du blir lurad. Om du inte är källkritisk kan du också råka sprida vidare felaktig information.

För att förhindra det behöver du lära dig mer om källorna som du tar del av. Vem som står bakom sidan? En organisation eller myndighet? Ett politiskt parti? En privatperson? Vad har sidan för syfte? Är det för att informera? Övertyga dig om något? Sälja en produkt? Underhålla dig?

 

Nästa sida:

Falska bilder