Filterbubblor

Filterbubblor är ett begrepp som har blivit väldigt populärt på senare tid. Begreppet kan förklaras med att vi på nätet kan samlas i ”bubblor” som passar och bekräftar hur vi själva tycker och tänker. Detta styrs bland annat av så kallade algoritmer. Det innebär att när du gillar vissa sidor i sociala medier, besöker vissa nyhetssajter och söker på speciella ord så kan exempelvis Google och Facebook lista ut vad du brukar gilla och vill läsa. Om två olika personer gör en sökning på samma ord från två olika datorer kommer de inte att få fram samma sökresultat. Resultatet påverkas bland annat av vad personerna har sökt efter förut.

Vilka nyheter vi möts av styrs till viss del av vad våra vänner delar och gillar i sociala medier. Låt oss säga att du följer SVT på Facebook. Ju mer du klickar på deras videos och gillar dem, ju fler inlägg från SVT kommer synas i ditt Facebook-flöde. Det du inte gillar blir i större grad osynligt. På samma sätt ser du i ditt personliga flöde mer av de personer där du gillar inlägg eller kommenterar. Personer som du sällan eller aldrig har något utbyte med tonas ned, eller kanske rentav försvinner ur ditt flöde.

 

Sociala medier breddar perspektiven

Frågan är hur ”täta” bubblorna är? I hur stor grad väljer vi själva att tillhöra en filterbubbla? Det finns kritik mot begreppet. Bland annat från forskare vid Göteborgs universitet som tittar på hur människor använder medier. De menar att filterbubblor är en myt. Om det finns filterbubblor så har de i så fall alltid funnits. ”Vi har alltid valt vänner, sammanhang och aktiviteter som bekräftat oss”, menar medieforskaren Annika Bergström vid Göteborgs universitet.

Forskning om medievanor visar att det finns en liten grupp människor i samhället som enbart väljer att följa personer med samma åsikter som de själva. Men för många andra ger sociala medier tillgång till bredare perspektiv. Många studier visar att de flesta människor får mer varierad information via nätet och sociala medier. Till skillnad från en tät bubbla, så ”läcker” sociala medier, och du får kanske ta del av en nyhet som du annars inte hade läst.

Nästa sida:

Källkritik